›  Telegram : Arcblock  GALAXY

ARCBLOCK ICO

ICO siêu khủng đầu tháng 02/2018. Hệ sinh thái đầu tiên trên thế giới cho phép ứng dụng phân cấp được xây dựng trên nền tảng Blockchain 3.0

(Link +2% lượng mua ICO so với tự đăng ký)