Initial Coin Offering

Tổng hợp ICO thuần mình đầu tư

Mình chỉ list các ICO thuần. Kể từ đầu 2018, mình đã ngưng hẳn việc đầu tư vào ICO lending, xem lý do

Để tập trung vào chất lượng. Mỗi tháng mình chỉ giới thiệu từ 1-2 ICO duy nhất.

Mình khuyên bạn không nên đầu tư vào ICO hay tiền điện tử nếu không chấp nhận rủi ro, xem thêm tại đây.

Cập nhật thông tin.

Để cập nhật các thông tin mới nhất từ mình & không bỏ qua bất cứ tin tức nào từ các ICO được giới thiệu dưới đây, bạn hãy vui lòng tham gia Telegram bao gồm : Nhóm chat công cộng & Kênh nhận thông tin.

 • Thời gian : 01/03/2018
 • Tình trạng : Đang chờ ICO
 • Kết quả : Đang chờ ICO
 • Giá ICO : $0.048 - $0.067/FDZ
 • Link giới thiệu : ICO mới
 • Thời gian : 03/02/2018
 • Tình trạng : Đang presale
 • Kết quả : Đã cấm IP Việt Nam
 • Giá Presale : $0.5/LBT (Chỉ mua presale)
 • Link giới thiệu : Fanpage
 • Thời gian : 04/02/2018
 • Tình trạng : Kết thúc ICO
 • Kết quả : Đang chờ lên sàn
 • Giá ICO : $0.6/ABT
 • Link giới thiệu : Fanpage
 • Thời gian : 01/01/2018
 • Tình trạng : Đã kết thúc
 • Kết quả : Thành công
 • Giá ICO : $0.85 - $1.2/EZT
 • Link giới thiệu : Blog
 • Thời gian : 30/12/2017
 • Tình trạng : Đã kết thúc
 • Kết quả : Thành công
 • Giá ICO : $1.4/COV
 • Link giới thiệu : Fanpage
 • Thời gian : 21/11/2017
 • Tình trạng : Đã kết thúc
 • Kết quả : Thành công
 • Giá ICO : $0.05/CMT
 • Link giới thiệu : Fanpage